Świadectwo Kwalifikacji C, D

Świadectwo kwalifikacji zostało obligatoryjnie wprowadzone w roku 2008 dla osób chcących pracować na stanowisku kierowcy. Po zdaniu państwowego egzaminu  organizowanego w naszym ośrodku uprawnienia uzyskuje się na okres 5 lat co jest wpisane w nowowydane prawo jazdy.

W ramach szkolenia w zakresie świadectwa kwalifikacji mamy do wyboru: